Giới thiệu

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN:

Trở thành Công ty thi công, Xây lắp hàng đầu với phương châm phát triển Bền vững – Xây dựng đa công trình, đa lĩnh vực

Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực xây dựng mới, các công nghệ hiện đại, tiên tiến.

SỨ MỆNH:

Đêm lại lợi ích cao nhất cho quý khách hàng, các cổ đông và cán bộ nhân viên Công ty.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh cao của doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Đặt trách nhiệm lên mỗi cá nhân gắn liền với kết quả công việc và chất lượng sản phẩm, công trình.

Chinh phục những công trình phức tạp, tiềm năng để tạo lợi thế về công việc và lợi ích kinh tế.

Suy nghĩ Chính trực, Hành động Đúng đắn và không nhừng nâng cao năng lực và quan trọng nhất là tạo ra kết quả trên cơ sở tôn trọng giá trị đạo đức.

Duy trì sự phát triển của Công ty theo hướng bền vững, quản lý Công ty minh bạch và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

CHIẾN LƯỢC

Xây dựng Công ty có năng lực và hiệu quả, thực hiện dự án có chất lượng, tiến độ, an toàn

Gán lợi ích cho tập thể lên hàng đầu, mỗi cá nhân trưởng thành là sự tự hào của Công ty.

Tạo môi trường làm việc tốt nhất mà ở đó mọi người đều làm việc hăng say, được đối xử công bằng, được tôn trọng và được quan tâm đến mọi mặt trong đời sống.


VTV1 - Lễ khởi công dự án Vành Đai 2 - Hà Nội


Hình quảng cáo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY TRUNG NAM

Địa chỉ: 3/19 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM
Hotline: (+84.28) 3863 8455
Điện Thoại : (+84.28) 3863 8455
Email: info@trungnamec.com.vn
Website: www.trungnamec.com.vn

© 2017 Trung Nam E&C. All Rights Reserved. Thiết kế website OSG.VN